Športna zveza Ruše dosegla prestavitev začetka obračunavanja obratovalnih stroškov

Občina Ruše je podprla in uresničila sklep, ki ga je Športna zveza Ruše sprejela na svoji skupščini 28. februarja 2014 in ga posredovala Občini Ruše. Z uresničitvijo predlaganega sklepa se je zamaknil začetek obračunavanja obratovalnih stroškov športnim (in tudi drugim) klubom in društvom, ki obratujejo v poslovnih prostorih v občinski lasti. Tako se bo obračunavanje obratovalnih stroškov, namesto z letošnjim letom, pričelo s 1. januarjem 2015.

Skupščina Športne zveze Ruše je med vrsto sklepi sprejela tudi naslednji sklep:

9. SKLEP:

Zaradi nejasnega pristopa, slabe informiranosti društev z metodologijo, posledicami in zagotavljanjem potrebnih finančnih sredstev za obračunavanje obratovalnih stroškov in glede na dejstvo, da smo že v mesecu marcu 2014, ŠZR predlaga občini Ruše, da se v letu 2014 obratovalni stroški društvom ne zaračunavajo. Posledično naj občinska uprava v letu 2014 ne izda odločb in zahtevkov za financiranje obratovalnih stroškov za društva z datumom 1.3.2014.

V letu 2014 se naj pripravi in društvom predstavi način obračunavanja stroškov in predviden znesek, da bodo lahko društva to vključila v finančne načrte za leto 2015.

Preberite še...
Objavljeno pred kratkim
Arhiv
Išči po ključnih besedah
Sledite nam
  • Facebook Basic Square
Uradne ure:
sreda
17.00-19.00
 
031 665 999
szruse@gmail.com
  • Facebook Black Round

© 2014. Športna zveza Ruše

Športna zveza Ruše
Trg vstaje 3
2342 Ruše
Slovenija
 
DŠ: 14531259
IBAN SI56 6100 0001 2066 565 (Del. hranilnica)