top of page

Priznanja za najboljše športnike

Športna zveza Ruše se trudi vsako leto podeliti (v preteklosti je recesija to že preprečila) priznanja za športne dosežke v preteklem letu:

 

 • najboljšim športnikom in športnicam

 • perspektivnim športnikom in športnicam

 • najboljši moški ekipi

 • najboljši ženski ekipi

 • priznanja za jubileje športnih društev

 • priznanja za življensko delo na področju športa

Zaradi recesije nismo podelili priznanj športnikom za leta:

 • 1998,

 • 1999,

 • 2000,

 • 2001,

 • 2002,

 • 2003,

 • 2004,

 • 2005

Prejemniki priznanj po letih

Priznanja občine Ruše

Leto 2004

Priznanje župana:

 • Marijan Cvikl- Nogometni klub Pohorje Ruše

 

Leto 2003

Spominska plaketa:

 • Mladinski odsek Planinskega društva Ruše

 

Priznanje župana:

 • Kegljaški klub Ruše

 • Vinko Caf- Planinsko društvo Ruše

 

Leto 2002

Spominska plaketa:

 • Rafael Razpet- Planinsko društvo Ruše

 

Priznanje župana:

 • Natalija Prednik- SD I. Pohorski bataljon Ruše

 

Leto 2001

Spominska plaketa:

 • Planinsko društvo Ruše

 

Priznanja župana:

 • Benjamin Jug- Planinsko društvo Ruše

 

Leto 2000

Priznanja župana:

 • Vili Ketiš- Nogometni klub Pohorje Ruše

 • Shotokan karate DO klub Ruše

 • Strelsko društvo  I. Pohorski bataljon Ruše

 • Košarkarski klub Ruše

 

Leto 1999

Priznanja župana:

 • Natalija Prednik- SD I. Pohorski bataljon Ruše

 • Športno društvo Ruše

 • Nogometni klub Pohorje Ruše

 

Leto 1998

Priznanja župana:

 • Josip Ajd- Športna zveza Ruše

 • Kamil Fras- DTV Partizan Turbina Selnica ob Dravi

 • Avgust Manfreda- DTV Partizan Lovrenc na Pohorju

 • Natalija Prednik- SD I. Pohorski bataljon Ruše

bottom of page